Privacy

ONE-DNA™, een geregistreerd handelsmerk van LimeGreen®, hecht veel waarde aan de privacy van onze gebruikers en klanten. In deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot privacy of deze verklaring, neem dan contact met ons op

Persoonsgegevens die wij verwerken

LimeGreen® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door LimeGreen®. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en LimeGreen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LimeGreen® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LimeGreen® maakt gebruik van Google Analytics en Google tag manager. Dit zijn webanalyse-services die gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LimeGreen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@one-dna.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LimeGreen® zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactgegevens

ONE-DNA.com (Geregistreerd handelsmerk van LimeGreen B.V.)
Koningslinde 7
7131MP Lichtenvoorde
info@one-dna.com

+31 (0)541 21 79 00